اساتید الوند در مرودشت


اساتید آموزشگاه الوند در مرودشت:


درس ریاضی:

  • آقای خشایار خسروی

درس شیمی:

  • آقای رضا رضوی

درس ادبیات:

  • آقای علیرضا جعفریبرای اطلاع از دبیرانی که به مجموعه مرودشت اضافه می شوند، اطلاعات خود را وارد نمایید.