تماس با ما

آدرس سایت: alvandinst.ir
تلگرام: alvandinst@

اینستاگرام: alvandinst@

آدرس آموزشگاه دخترانه: شیراز - زرهی - کوچه 60 - انتهای کوچه - جنب مهدیه - آموزشگاه الوند 
کد پستی : 7184985418

تلفن تماس: 07138229550


آدرس آموزشگاه پسرانه: شیراز - قدوسی شرقی - روبروی مجتمع تجاری سلطانیه - آموزشگاه الوند 
تلفن تماس: 07136292712

در صورت پاسخگو نبودن واحد پسرانه، با واحد دخترانه تماس بگیرید.