درباره موسسه

آموزشگاه کنکور الوند در سال ۱۳۹۲ با هدف برگزاری کلاس های تستی و تقویتی و هم چنین به منظور آماده سازی دانش آموزان برای آزمون ورودی دانشگاه به مدیریت آقای خشایار خسروی تاسیس گردید.
آقای خشایار خسروی با سابقه ی تدریس حرفه ای و اصولی ریاضی به مدت ۲۰ سال ( از سال ۱۳۷۴) کارنامه و عملکرد درخشانی در سطح شیراز داشته و به منظور متمرکز کردن فعالیت ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی برای دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاس ها در آموزشگاه الوند نمودند.
لازم به ذکر است که ایشان مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات جزرومد نیز هستند و تا کنون اقدام به چاپ و انتشار هفت جلد کتاب کمک آموزشی ریاضی در سطوح مختلف نموده اند.
از بارز ترین ویژگی های کلاس های آموزشگاه، آموزش ریاضی به سبک پایه ای، مفهومی و تستی و داشتن برنامه منظم در برگزاری کلاس ها و هم چنین شرایط محیطی خوب و استاندارد کلاس ها می باشدموزشگاه کنکور الوند در سال ۱۳۹۲ با هدف برگزاری کلاس های تستی و تقویتی و هم چنین به منظور آماده سازی دانش آموزان برای آزمون ورودی دانشگاه به مدیریت آقای خشایار خسروی تاسیس گردید.
آقای خشایار خسروی با سابقه ی تدریس حرفه ای و اصولی ریاضی به مدت ۲۰ سال ( از سال ۱۳۷۴) کارنامه و عملکرد درخشانی در سطح شیراز داشته و به منظور متمرکز کردن فعالیت ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی برای دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاس ها در آموزشگاه الوند نمودند.
لازم به ذکر است که ایشان مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات جزرومد نیز هستند و تا کنون اقدام به چاپ و انتشار هفت جلد کتاب کمک آموزشی ریاضی در سطوح مختلف نموده اند.
از بارز ترین ویژگی های کلاس های آموزشگاه، آموزش ریاضی به سبک پایه ای، مفهومی و تستی و داشتن برنامه منظم در برگزاری کلاس ها و هم چنین شرایط محیطی خوب و استاندارد کلاس ها می باشد.